Правила користування сайтом

Наведені нижче Правила користування сайтом (далі – Правила) поширюються на всіх відвідувачів і користувачів сайту https://www.kambio.ua/uk (далі – Сайт): минулих, теперішніх, майбутніх. Просимо Вас уважно ознайомитися з цими Правилами, що регулюють використання цього сайту. Використовуючи цей сайт і його матеріали, Користувач висловлює свою згоду з цими Правилами, якщо користувач не погоджується з Правилами - просимо не використовувати цей сайт.

Визначення термінів

Веб-сайт - сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет.

Веб-сторінка - складова частина веб-сайту, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського права і (або) суміжних прав тощо.

Гіперпосилання, також відоме як посилання, є основним елементом Всесвітньої павутини, який дозволяє користувачам переходити між веб-сторінками або різними розділами в межах однієї веб-сторінки. Це текст, зображення або інший медіа-елемент, який при натисканні перенаправляє користувача на іншу веб-сторінку або в певне місце на тій же веб-сторінці.

Володілець персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних і процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних Замовників в електронній формі.

Користувач/користувачі (замовник, користувач Сайту) – будь які фізичні особи замовники послуг та сервісів Сайту, персональні дані якої обробляються.

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій Виконавця, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Вступ: загальна інформація

Сайт є власністю юридичної особи ТОВ КМД «Камбіо» (далі – Компанія) і знаходиться під її керуванням. Інформація, розміщена на даному Сайті, є інтелектуальною власністю і захищена згідно з нормами чинного законодавства України.

Дія Правил користування цим Сайтом поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб.

Використовуючи цей Сайт, ви погоджуєтесь з цими Правилами, нашою Політикою конфіденційності (далі – Політика) та будь-якими іншими умовами, та положеннями, які можуть застосовуватися до окремих розділів Сайту або до продуктів та послуг, що надаються за допомогою Сайту. Відвідування Сайту в будь-якій формі, незалежно від автоматичного або іншого методу відвідування, означає використання Сайту та Вашу згоду з цими Правилами.

Ми залишаємо за собою право час від часу вносити зміни до цих Правил або додавати нові Правила щодо використання Сайту. У такому випадку ми будемо публікувати оновлену версію Правил на цьому Сайті. Дата набуття чинності Правил повинні бути зазначені в цьому документі. Зважаючи на це, просимо час від часу переглядати Правила. Продовжуючи використання Сайту після публікації будь-яких таких змін, Ви приймаєте Правила з урахуванням змін.

Права на інтелектуальну власність та авторські права

Цей Сайт та всі матеріали, опубліковані на Сайті, є нашою власністю та/або власністю залучених нами осіб та захищені авторськими правами, торговою маркою та іншими законами про інтелектуальну власність та авторські права згідно з нормами чинного законодавства України.

Інформація на Сайті публікується виключно для вашого особистого некомерційного використання, за винятком наших послуг та ліцензій, прямо призначених для використання Вами з комерційною метою. Ви не можете використовувати Сайт або матеріали, опубліковані на Сайті, таким чином, який є порушенням наших прав або не був схвалений з нашого боку. Більш конкретно: якщо це не дозволено в рамках цих Правил або власником матеріалів - ви не можете вносити зміни, копіювати, відтворювати, публікувати, завантажувати, передавати, перекладати, продавати, створювати, відтворювати наші роботи, експлуатувати або розповсюджувати будь-яким чином чи за допомогою будь-якого носія (включаючи через електронну пошту чи інші електронні засоби) будь-які матеріали Сайту.

Будь-яке використання інформації цілком або частково дозволене лише за умови попередньої письмової згоди її власника. Будь-яке відтворення інформації або даних, зокрема використання текстів, фрагментів текстів чи графічних матеріалів і будь-яке інше використання/поширення дозволене лише за умови попередньої письмової згоди їхнього власника. Права на поширення та відтворення об’єктів права інтелектуальної власності належать їхнім власникам.

Торговельні марки (знаки для товарів і послуг), що розміщені на сторінках цього Сайту, зокрема продукція, товари, які виготовляють під такими торговельними марками, є зареєстрованими торговельними марками, що належать відповідним власникам (далі — Власники ТМ). Будь-яке офіційне або неофіційне використання даних торговельних марок без згоди Власників ТМ заборонене та є порушенням чинного законодавства України, зокрема (але не тільки) законодавства про авторські права, права інтелектуальної власності або законодавства про недобросовісну конкуренцію.

Однак, час від часу Ви можете завантажувати та/або друкувати одну копію окремих сторінок нашого Сайту для вашого особистого, некомерційного використання, за умови, що Ви дотримуєтеся всіх авторських прав та інших повідомлень про права власності.

У разі порушення Правил користування цим Сайтом Компанія залишає за собою право застосувати до порушників усі допустимі й визначенні чинним законодавством України заходи захисту своїх порушених прав. На інших сторінках цього Сайту можуть міститися інші зауваження про права власності й інформація про авторські права, що також повинні бути враховані й дотримані.

Ви визнаєте, що Компанія має право, але не зобов'язання, використовувати і демонструвати будь-які публікації (та інші матеріали) тощо, а також, що Компанія може ухвалити рішення припинити використання та публікацію будь-яких подібних матеріалів (або будь-якої їх частини), у будь-який час та з будь- якої причини.

Компанія, наші залучені особи залишають за собою всі права на інтелектуальну власність, включаючи права, які певним чином не позначені в рамках цих Правил.

Обмежена ліцензія

Усю інформацію цього Сайту захищають авторські права. Ця інформація не може бути відтворена ні в якій формі, ніякими засобами без попереднього письмового дозволу Компанії.

Усі інші дії будуть витлумачені як непряме, навмисне або будь-яке інше привласнення ліцензії або прав на патент, торговельну марку або присвоєння авторських прав власника чи третьої особи.

Правила користування Сайтом регульовані й мають тлумачитися відповідно до законів України, міжнародно-правових актів. Повідомляємо, що цей Сайт і все, що на ньому розміщено, включаючи (але без обмеження) весь текст і зображення (наповнення), є власністю і захищене авторським правом. Наповнення, яке є торговельною маркою, логотипом чи знаком обслуговування, є також зареєстрованою торговельною маркою, що належить відповідним власникам торговельних марок. Використання будь-якого наповнення, крім зазначеного в цих Правилах, без письмового дозволу власника наповнення, суворо заборонене. Повідомляємо також, що Компанія та власники рішуче й повною мірою відповідно до закону захищатимуть свої права на інтелектуальну власність.

Звільнення від відповідальності

Тією мірою, якою це дозволяє чинне законодавство України, Компанія не несе відповідальності за будь-який збиток, що випливає прямо або опосередковано з використання цього Сайту або іншого сайту, пов’язаного з цим Сайтом. Ні за яких обставин відповідальність за наслідки, які прямо або опосередковано пов’язані, спричинені використанням інформації, розміщеної на цьому Сайті, не може покладатися на Компанію й бути підставою для судового переслідування. Компанія не заявляє і не гарантує, що який-небудь файл або програма, які можна завантажити з цього Сайту та/або використовувати за його допомогою, вільні від помилок, вірусів, дефектів та інших факторів, які можуть завдати шкоди даним, а також апаратному або програмному забезпеченню користувача.

Послуги Сайту надаються за принципом «як є», без гарантій будь-якого роду. Користувач у добровільному порядку відмовляється від будь-яких претензій і судового переслідування Компанії та вимагання відшкодування можливої шкоди, заподіяної Користувачеві.

Компанія докладає значних зусиль для того, щоб захистити свій Сайт від вірусів, проте не може гарантувати їхню повну відсутність. У зв’язку з цим рекомендуємо користувачам самостійно вживати заходів для захисту своїх комп’ютерів від вірусів (використовувати вірус-сканери) перед завантаженням документів і даних з цього Сайту.

Компанія здійснює все можливе, щоб у користувачів був доступ до Сайту його контенту в будь-який час. Однак не можливо гарантувати постійну наявність і доступність Сайту. Компанія може бути зобов’язана негайно зупинити доступ до Сайту повністю або частково, зокрема з метою технічного обслуговування. Компанія не може гарантувати, що телекомунікаційні мережі не мають помилок у роботі, що призводять або можуть призвести до збоїв, помилок у роботі. Компанія не може надати ніяких гарантій у зв’язку з цим, тому не несе відповідальності за будь-які збитки, що можуть стосуватися використання інтернету та/або телекомунікаційних мереж, включаючи (без обмеження):

  • погану передачу та/або прийом будь-яких даних та/або інформації через мережу Інтернет;
  • будь-які зовнішні вторгнення або комп’ютерні віруси;
  • будь-яку помилку обладнання прийому або мереж зв’язку;
  • будь-яку таку несправність мережі Інтернет, що може перешкоджати правильній роботі вебсайту.

Функційне призначення Сайту

Товари та послуги, представлені на цьому Сайті, пропоновані для ознайомлення, вибору, замовлення або придбання.

Точність інформації

Компанія докладатиме всіх зусиль, щоб забезпечити точність і актуальність даних, що містяться на цьому Сайті. У представленій на цьому Сайті інформації можуть зустрітися технічні неточності або друкарські помилки. Компанія у будь-який час може вносити зміни до цін, товарів та послуг, що містяться на цьому Сайті. В будь-якому випадку Компанія не бере на себе ніякої відповідальності за точність інформації, наданої на Сайті, і весь ризик використання такої інформації буде покладено на Користувача. Це нагадує, що інформація, наявна на цьому Сайті, може містити неточності й упущення, зокрема через дії третіх осіб.

Посилання на сайти третіх осіб і відмова від зв’язку зі змістом сайтів третіх осіб

На сторінках цього Сайту можуть міститися посилання (тобто гіперпосилання) на інші сайти, які розробляють і використовують треті особи, й інформацію про сайти третіх осіб. Компанія не несе ніякої відповідальності за їхній вміст, оскільки не є власником і розробником таких сайтів.

Перехід на будь-який інший інтернет-ресурс, пов’язаний з цим Сайтом, користувач здійснює виключно за власною волею та бажанням. Компанія не несе відповідальності за законність, точність, правдивість інформації, даних, рекомендацій, заяв тощо, зроблених на цих сайтах. Посилання на продукцію та послуги третіх осіб робиться в інформаційних цілях і не має на увазі, що Компанія їх підтримує, рекомендує, рекламує або несе за це відповідальність.

Заяви, що містяться на сторінках сайтів третіх осіб, на які надано посилання, не є заявами Компанії. Компанія не бере на себе відповідальність за будь-які порушення норм чинного законодавства або прав третіх осіб, які мають місце на сторінках таких сайтів.

Власники сайтів (треті особи), на які можна потрапити із Сайту Компанії, несуть повну відповідальність за їхній вміст, так само як і за продаж будь-яких товарів, запропонованих на цих сайтах, і за обробку та виконання будь-яких замовлень, отриманих через інтернет за допомогою таких сайтів.

Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-яке порушення авторських прав, прав на торговельні марки й іншу інтелектуальну власність, порушення особистих немайнових прав, що мають місце на сайтах, посилання на які містяться на Сайті Компанії.

У разі ухвалення судового рішення чи іншого правового акту щодо будь-якої операції, здійсненої Користувачем і власником сайту, посилання на який міститься на сторінках інтернет-сайту Компанії, Користувачеві слід звернути увагу, що вищевказаний контракт укладають між собою лише Користувач і власник відповідного сайту або інша особа, яка пропонує укласти такий контракт, але ні за яких умов не Компанія і користувач. Тому просимо вас звернути увагу на загальні умови, що пропонує компанія, на сайт якої надано посилання. Вищевказані умови стосуються всіх посилань, наведених на Сайті Компанії, і будь-якого змісту сайтів, на які користувачі потрапляють за допомогою таких посилань.

Файли COOKIE

Файли cookie — це невеликі файли, які зберігаються на вашому пристрої, в той час як ви переглядаєте сайт (наприклад, переглянуті сторінки, дата й час такого доступу тощо), і які можуть бути розглянуті, коли ви знову переходите на той самий сайт (далі — «Файли cookie»).
Компанія дбає про своїх Користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним, для цього необхідно за допомогою файлів cookie проаналізувати поведінку, переваги й інтереси користувача. Такий аналіз допоможе поліпшити досвід взаємодії із Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сервісу.

Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп’ютері, поки користувач їх не видалить, або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними) і зберігатися тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (їх встановлює безпосередньо відвідуваний Сайт) і сторонні (ті, які встановлюють інші вебсайти).

Важливо:

  1. при повторному відвідуванні користувачем Сайту дані файлів cookie оновлюються;
  2. у більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої користувача;
  3. відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціювання сервісів Сайту.

Якщо користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого браузера, то при подальшому відвідуванні Сайту користувачеві буде повторно пропонуватися включення і використання файлів cookie.

Інформація про користувачів, отримана за допомогою файлів cookie, не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю компанії, якій належить ресурс.

Взаємодія Сайту з іншими ресурсами

Під час того, як користувач використовує сервіси, на сторінках Сайту можуть бути присутні коди інших інтернет-ресурсів і третіх осіб, у результаті чого такі інтернет-ресурси й треті особи отримують Ваші дані. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати й обробляти інформацію про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача. Такими інтернет-ресурсами можуть бути: системи банеропоказів (наприклад, DoubleClick for Publishers, Admixer, AdRiver та ін.); соціальні плагіни мереж (наприклад, Discus, Facebook, Twitter, Google+).

Використання зазначених сервісів Компанії необхідне для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої та зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів, Компанія не зберігає й не обробляє. Відповідно, якщо Користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, Користувач може за власним бажанням вийти зі свого акаунту чи профілю, очистити файли cookie (через свій браузер).

На Сайті можуть бути посилання на інші сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші сайти дія цих Правил на такі сайти не поширюватиметься. У зв’язку з цим Компанія рекомендує переглядати політику у сфері конфіденційності й персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими вас можуть ідентифікувати.

Зворотний зв’язок

При виявленні будь-яких помилок, що перешкоджають роботі Сайту, вебсторінок, посилань тощо, звертайтеся за контактною інформацією: e-mail — sales@kambio.ua; номер телефону — 0 800 330 917 (вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора).

Застосовне законодавство й вирішення суперечок

Ці Правила регулює законодавство України.